Jelenlegi hely

makgab blogja

Linux Midnight Commander lassú indulása

Linux Midnight Commander lassú indulásának oka, hogy keresi a hoszt nevének feloldását.
Megoldás:
* Az /etc/hosts fájlba be kell jegyezni a hosztot, pl.:

192.168.1.20 server1 server1.mydomain.tld

VirtualBox networking - NAT / NAT network

VirtualBox networking - NAT / NAT network

https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html

Networking modes:
Table 6.1. Overview

Drupal HTTPS JS,CSS

A Drupal rendszerben célszerű beállítani a https engedélyezése után a JS és CSS kezeléséhez, betöltődéséhez a "settings.php" fájlban a következőt:

if (isset($_SERVER['HTTPS']) && strtolower($_SERVER['HTTPS']) == 'on') {
$base_url = 'https://www.example.org';
} else {
$base_url = 'http://www.example.org';
}

Apache, Nginx HTTPS redirect

Apache, Nginx HTTPS redirect

Forrás: https://www.digitalocean.com/community/questions/redirect-from-http-to-h...

APACHE:

< VirtualHost *:80 >
ServerName example.com
Redirect / https://example.com/
< /VirtualHost >

Apache httpd php+fpm

Az aapche Web Szerver PHP+FPM konfigurálása CentOS/RedHat/Fedora Linux esetén:

yum -y install php-fpm

vi /etc/httpd/conf.d/php.conf
< FilesMatch \.php$ >
# SetHandler application/x-httpd-php
SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
< /FilesMatch >

systemctl start php-fpm
systemctl enable php-fpm
systemctl restart httpd

# Teszt: echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/info.php

MySQL/MariaDB user létrehozása és elérés bállítása

MySQL/MariaDB user létrehozása és elérés bállítása

* CREATE USER 'root'@'%';
* GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'my-new-password' WITH GRANT OPTION;

Az /etc/my.cnf-ben a "bind-address" opció is kell.

LXC konténer hiba: "...cpio: cap_set_file"

LXC konténerben nem lehet telepíteni setuid-os fájlt használó csomagot, pl. httpd -> suexec


Fc26 alatt fc26 konténerben nem lehet httpd-t feltenni:

# dnf install httpd -y
...
Error unpacking rpm package httpd-2.4.29-1.fc26.x86_64
error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/suexec;5a15ae89: cpio: cap_set_file
httpd-2.4.29-1.fc26.x86_64 was supposed to be installed but is not!
Verifying : httpd-2.4.29-1.fc26.x86_64 1/1

Failed:
httpd.x86_64 2.4.29-1.fc26

LXC Web Panel for Linux

LXC Web Panel for Linux
--------------------------------

https://lxc-webpanel.github.io/

* wget http://lxc-webpanel.github.io/tools/install.sh -O - | bash
* A /srv/lwp alá települ egy python szoftver, ami az 5000-es porton figyel. :)

Böngészőben: http://< ip_or_hostname >:5000

Belépés: admin/admin

(telepítendő: dpkg, apt-get, git packages)

"Failed to set locale, defaulting to C" hiba

Hibaüzenet a yum/dnf esetén: "Failed to set locale, defaulting to C"

Pl. LXC konténerben, megoldás:

dnf install glibc-langpack-hu

Linux (Fedora,CentOS,RedHat) grafikus felület install

Linux (Fedora,CentOS,RedHat) grafikus felület install:

* dnf groupinstall Xfce # dnf install @xfce-desktop-environment
* dnf install sddm
* dnf install xorg-*

systemctl set-default graphical.target

Dokumentáció:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Display_manager

Oldalak

Theme by me